top of page
  • LinkedIn - Círculo Negro

LUIS BERIAIN SANZOL

Luis Beriain Sanzol

Tinc la convicció de que l'arquitectura passiva és la millor eina per construir l'hàbitat del segle XXI, a més de ser la manera més òptima d'aconseguir els Edificis de Consum d'Energia Gairebé Nul que determina la Directiva 2010/31/UE per 2020.

Per això, sóc Certified Passive House Designer pel Passivhaus Institut, membre de la Plataforma d'Edificis Passius PEP i de la International Passive House Association IPHa. Actualment desenvolupo projectes de cases passives i ofereixo el servei de consultoria passivhaus.
En l'àmbit de la recerca, estic desenvolupant la proposta de tesi doctoral "Projecte, habitatge i estàndard Passivhaus".

 

Sóc professor associat del Departament de Projectes Arquitectònics a l'ETSA del Vallés de l'Universitat Politècnica de Catalunya des de 2011.

Vaig néixer a Pamplona en 1980. Vaig estudiar arquitectura en la ETSA de la Universitat de Navarra i en la ETSA de Barcelona. Em vaig titular com a arquitecte en la ETSA de Barcelona en 2006. Sóc Màster MTPPA en Teoria i Pràctica del Projecte d'Arquitectura per la Universitat Politècnica de Catalunya en 2009.


Com a arquitecte projectista destaco les obres d'equipaments públics com el Pavelló d'Accés del Centre Esportiu Municipal de Aristides Maillol a Barcelona (2011), projecte seleccionat per a l'exposició Contextes - Vogadors en el Pavelló d'Arquitectura de Catalunya i Balears en la Biennal de Venezia2012 o, després de guanyar el concurs d'idees en 2010, el Centre Municipal de Majors de Burlada a Navarra (2011). Tots dos projectes com a soci fundador en l'estudi MAGMA ARQUITECTURA (2007-2013).

Com a arquitecte consultor destacaria la consultoria com a cap d'equip d'Arquitectura per la consultora tècnica BAC Engineering Consultancy Group a les fases de Definition Design, Construction Design i Execution Design en el projecte TB05 dels edificis B32, B33 & B38 en el complex de ITERen Cadarache, França. (2014-2016).

bottom of page